26.01.2024

Intranet - rozwiązanie dla firm

Jaka jest opłacalność wdrożenia systemu Intranet ?

Wdrożenie intranetu w dużej firmie to decyzja, która może przynieść znaczące korzyści dla całej organizacji. W obliczu rosnących wymagań dotyczących efektywnej komunikacji, zarządzania wiedzą i współpracy, intranet jawi się jako kluczowe narzędzie w przestrzeni korporacyjnej.

Intranet w dużym przedsiębiorstwie staje się centralnym punktem, który umożliwia błyskawiczne rozpowszechnianie informacji do wszystkich pracowników. Jego znaczenie jest szczególnie widoczne w firmach rozproszonych geograficznie, gdzie szybki przepływ informacji jest niezbędny do utrzymania spójności i ciągłości operacyjnej. Dzięki intranetowi, komunikaty zarządu, ważne ogłoszenia i aktualizacje polityk mogą być szybko przekazywane pracownikom, eliminując ryzyko dezinformacji i nieporozumień.

Nieocenioną zaletą intranetu jest także jego zdolność do efektywnej współpracy. W dużych organizacjach, gdzie zespoły często pracują nad różnymi projektami, intranet zapewnia platformę do współdzielenia dokumentów, komunikacji grupowej i zarządzania projektami. Ta centralizacja narzędzi współpracy jest nie tylko wygodna, ale także zwiększa efektywność i skuteczność pracy zespołowej.

Zarządzanie wiedzą w dużej firmie bez odpowiednich narzędzi może być wyzwaniem. Intranet oferuje rozwiązanie w postaci centralnego repozytorium dokumentów, co jest nieocenione w środowiskach, gdzie ogromna ilość informacji wymaga systematycznego porządkowania i łatwego dostępu. Pracownicy mogą szybko odnaleźć potrzebne zasoby, co znacznie zwiększa ich produktywność i efektywność pracy.

Ponadto, intranet oferuje znaczne możliwości personalizacji, co jest szczególnie ważne w dużych firmach z różnorodnymi działami i zespołami. Pracownicy mogą dostosować intranet do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji, co przekłada się na lepsze doświadczenie użytkownika i zwiększa zaangażowanie w wykorzystanie platformy.

Intranet przyczynia się również do wzmacniania kultury organizacyjnej, umożliwiając udostępnianie informacji o działaniach firmy, sukcesach pracowników i inicjatywach korporacyjnych. Może służyć jako narzędzie budowania społeczności wewnętrznej, gdzie pracownicy czują się bardziej związani z firmą i jej wartościami.

Podsumowując, wdrożenie intranetu w dużej firmie niesie ze sobą szereg korzyści, od usprawnienia komunikacji wewnętrznej, poprzez ułatwienie współpracy, po lepsze zarządzanie wiedzą i zasobami. Jest to inwestycja, która może znacząco wpłynąć na efektywność operacyjną, kulturę organizacyjną i ogólną produktywność przedsiębiorstwa.

 

System Intranet to wewnętrzna sieć komputerowa wykorzystywana przez organizacje do ułatwienia komunikacji, współpracy i zarządzania informacjami wewnątrz firmy. Jego korzenie sięgają lat 90. XX wieku, kiedy to firmy zaczęły adaptować technologię internetową do własnych potrzeb wewnętrznych. Intranet wykorzystuje standardy i protokoły Internetu, takie jak HTTP (Hypertext Transfer Protocol) i TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), ale jest dostępny wyłącznie dla użytkowników wewnątrz organizacji.

Główne cechy i funkcje Intranetu:

 1. Zabezpieczenia: Dostęp do Intranetu jest zwykle ograniczony do pracowników firmy za pomocą metod uwierzytelniania, takich jak hasła, tokeny bezpieczeństwa czy biometria.

 2. Wewnętrzna komunikacja: Intranet umożliwia łatwą i szybką komunikację wewnątrz organizacji poprzez e-maile, czaty, fora dyskusyjne, czy systemy do wideokonferencji.

 3. Zarządzanie dokumentami i treścią: Platformy Intranetowe często zawierają narzędzia do zarządzania dokumentami, takie jak systemy zarządzania treścią (CMS), które umożliwiają tworzenie, edycję i współdzielenie dokumentów i informacji wewnątrz firmy.

 4. Automatyzacja procesów biznesowych: Intranet może być wykorzystywany do automatyzacji procesów biznesowych, takich jak zarządzanie czasem pracy, wnioski urlopowe, czy systemy zamówień.

 5. Personalizacja: Użytkownicy mogą dostosować interfejsy Intranetu do własnych potrzeb, co poprawia efektywność pracy i zadowolenie pracowników.

 6. Integracja z innymi systemami: Intranet często integruje się z zewnętrznymi systemami biznesowymi, takimi jak ERP (Enterprise Resource Planning) czy CRM (Customer Relationship Management), co zapewnia spójny dostęp do wszystkich potrzebnych narzędzi i danych.

Korzyści z wdrożenia Intranetu:

 • Poprawa komunikacji wewnętrznej: Intranet ułatwia szybką i skuteczną komunikację między pracownikami oraz działami.

 • Wzrost efektywności: Centralizacja zasobów i informacji oraz łatwy dostęp do nich znacznie zwiększa efektywność pracy.

 • Lepsze zarządzanie wiedzą: Systematyzacja i organizacja wiedzy w firmie pomaga w jej efektywnym wykorzystaniu.

 • Redukcja kosztów: Intranet pozwala zmniejszyć koszty związane z drukowaniem dokumentów, komunikacją zewnętrzną, a także z zarządzaniem różnymi systemami IT.

 • Wzmocnienie kultury organizacyjnej: Intranet może służyć jako platforma do budowania i wzmacniania kultury organizacyjnej, poprzez udostępnianie informacji o firmie, wydarzeniach i sukcesach pracowników.

Wyzwania związane z Intranetem:

 • Zabezpieczenia: Ochrona wrażliwych danych w Intranecie przed nieautoryzowanym dostępem jest kluczowym wyzwaniem.

 • Aktualizacja treści: Zapewnienie, że informacje na Intranecie są aktualne i wiarygodne, wymaga ciągłego nadzoru.

 • Zaangażowanie użytkowników: Zachęcanie pracowników do aktywnego korzystania z Intranetu i jego funkcji może być trudne.

 • Integracja systemów: Włączenie różnych istniejących systemów do jednolitego Intranetu może być skomplikowane i kosztowne.

Przyszłość Intranetu:

Rozwój technologii, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, oraz coraz większe znaczenie pracy zdalnej, nieustannie kształtują przyszłość systemów Intranetowych. Te nowe technologie mogą umożliwiać jeszcze bardziej zaawansowaną personalizację, automatyzację procesów oraz lepsze zarządzanie informacją. Ponadto, coraz większy nacisk kładziony jest na integrację Intranetu z narzędziami zewnętrznymi i mobilnymi, co pozwala na elastyczne i efektywne zarządzanie pracą niezależnie od miejsca.

Podsumowując, Intranet jest niezwykle ważnym narzędziem dla organizacji, które chcą efektywnie zarządzać swoimi zasobami, komunikacją i procesami biznesowymi. Jego rola i funkcje będą ewoluować w miarę rozwoju nowych technologii i zmieniających się potrzeb biznesowych.

 

 

Intranet ma znaczący wpływ na sposób, w jaki odbywa się komunikacja w firmie. Jako wewnętrzna sieć komputerowa, zaprojektowana specjalnie do użytku przez pracowników organizacji, intranet rewolucjonizuje komunikację wewnętrzną na wiele sposobów.

1. Centralizacja Informacji

 • Łatwy Dostęp: Intranet umożliwia centralizację wszystkich firmowych informacji i zasobów, co ułatwia pracownikom szybki i łatwy dostęp do potrzebnych dokumentów, polityk firmy, procedur oraz innych ważnych danych.
 • Aktualność Informacji: Zapewnia aktualność udostępnianych informacji, co jest kluczowe dla spójnej i efektywnej komunikacji.

2. Ułatwienie Komunikacji

 • Szybkie Komunikaty: Pracownicy mogą otrzymywać ważne ogłoszenia i aktualizacje w czasie rzeczywistym, co znacząco poprawia przepływ informacji.
 • Fora Dyskusyjne i Blogi: Dają możliwość wymiany myśli i pomysłów, co sprzyja budowaniu społeczności pracowniczej i wspiera kulturę otwartości.

3. Współpraca

 • Narzędzia do Współpracy: Intranet często zawiera narzędzia umożliwiające współpracę, takie jak współdzielenie dokumentów, kalendarze grupowe, czy platformy do zarządzania projektami.
 • Praca Zespołowa: Ułatwia koordynację działań zespołowych, nawet jeśli członkowie zespołu są rozproszeni geograficznie.

4. Komunikacja Dwukierunkowa

 • Feedback od Pracowników: Intranet pozwala na łatwiejsze zbieranie opinii i sugestii od pracowników, co może prowadzić do lepszego zaangażowania i satysfakcji pracowniczej.
 • Ankiety i Sondy: Organizacje mogą wykorzystywać intranet do przeprowadzania ankiet wewnętrznych, co pomaga w podejmowaniu decyzji opartych na danych.

5. Personalizacja Komunikacji

 • Dostosowane Treści: Pracownicy mogą często personalizować swoje doświadczenia na Intranecie, dostosowując treści do swoich potrzeb i zainteresowań.

6. Wsparcie dla Zarządzania Zmianą

 • Szybkie Rozpowszechnianie Informacji: Intranet może być kluczowym narzędziem w zarządzaniu zmianą, umożliwiając szybkie rozpowszechnianie informacji dotyczących nowych inicjatyw, procesów, czy zmian organizacyjnych.

7. Redukcja Przeciążenia Informacyjnego

 • Filtrowanie Informacji: Pomaga w filtrowaniu i organizacji informacji, co jest istotne w czasach przeciążenia informacyjnego.

8. Wsparcie dla Pracy Zdalnej i Hybrydowej

 • Elastyczność: Intranet dostosowuje się do potrzeb pracowników zdalnych i hybrydowych, zapewniając im dostęp do zasobów i komunikacji niezależnie od ich lokalizacji.

Wyzwania

Mimo licznych zalet, intranet także niesie pewne wyzwania. Zapewnienie ciągłej aktualności i relewantności treści, zachęcanie pracowników do aktywnego korzystania z intranetu, oraz utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji to tylko niektóre z nich.

 

 

Ile kosztuje Intranet? Rozwiązanie szyte na miarę

Wdrożenie intranetu może być kluczowym krokiem w kierunku ułatwienia komunikacji wewnątrz firmy i zarządzania wiedzą. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to proste zadanie, rzeczywistość szybko zweryfikuje te przekonania. Koszt wdrożenia intranetu jest bowiem bardzo zmienny i zależy od wielu czynników. Co więcej, każdy intranet, podobnie jak każda organizacja, jest inny i wymaga indywidualnego podejścia.

Na co wpływa cena intranetu?

 1. Funkcjonalność i skala projektu - Podstawowym czynnikiem wpływającym na cenę jest zakres projektu. Funkcjonalności takie jak rozbudowany system zarządzania treścią (CMS), zaawansowany system wyszukiwania, integracje z zewnętrznymi systemami czy personalizacja widoków znacząco wpływają na końcową cenę.

 2. Liczba użytkowników - To, jak wielu pracowników będzie korzystać z intranetu, może wpłynąć na koszty licencji, serwerów oraz ogólnej skalowalności systemu.

 3. Bezpieczeństwo - Inwestycja w zaawansowane rozwiązania zabezpieczające, takie jak szyfrowanie danych czy uwierzytelnianie wielopoziomowe, jest niezbędna, ale również podnosi całościowe koszty.

 4. Wsparcie i szkolenia - Koszt wdrożenia powinien również uwzględniać wsparcie techniczne i szkolenia dla użytkowników, co jest kluczowe dla efektywnego korzystania z systemu.

Przykładowe koszty wdrożenia

Mimo że każdy projekt wymaga indywidualnej wyceny, w Agencji Interaktywnej Argonium już od 6000 zł netto możemy zaoferować wdrożenie podstawowej wersji intranetu. Oczywiście, jest to opcja startowa, która może być dostosowana i rozbudowana w zależności od potrzeb i oczekiwań organizacji. Dla bardziej zaawansowanych rozwiązań, obejmujących bogatszą funkcjonalność, integracje czy niestandardowe moduły, kwoty te będą odpowiednio większe.

Ważne jest, by pamiętać, iż inwestycja w intranet to inwestycja w przyszłość firmy. Odpowiednio dobrany i skonfigurowany system nie tylko usprawni komunikację wewnętrzną, ale również przyczyni się do lepszego zarządzania wiedzą i zasobami ludzkimi.

Wybór intranetu to decyzja, która powinna być poprzedzona szczegółową analizą potrzeb i możliwości organizacji. O ile najprostsze rozwiązania mogą być stosunkowo niedrogie, o tyle bardziej kompleksowe systemy wymagają większych inwestycji. Kluczowe jest jednak, by patrzeć na intranet nie tylko przez pryzmat kosztów wdrożenia, ale przede wszystkim potencjalnych korzyści – lepszej organizacji pracy, wydajności i komunikacji w firmie. Agencja Interaktywna Argonium jest gotowa pomóc w znalezieniu najbardziej optymalnego rozwiązania, dostosowanego do indywidualnych potrzeb każdej organizacji.

autor
Autor artykułu
Tomasz Wójcik

Ekspert ds. Prawa Własności Intelektualnej: Specjalista w zakresie patentów, znaków towarowych, praw autorskich i tajemnic handlowych. Pomaga przedsiębiorstwom w ochronie ich własności intelektualnej, licencjonowaniu i egzekwowaniu praw.

Udostępnij
Opinie
pełna gwiazdka pełna gwiazdka pełna gwiazdka pełna gwiazdka pełna gwiazdka
Dodaj swoją opinię:

Opinie na temat artykułu

Średnia ocena
pusta gwiazdka pusta gwiazdka pusta gwiazdka pusta gwiazdka pusta gwiazdka
(0)